Ewangelizować,
aby przemieniać!

Pragnieniem wolontariatu misyjnego jest wyjście na pustynię świata, w poszukiwaniu ludzkich serc!

Wyjść na pustynie miast, po to, aby nieść Miłość tam gdzie nie ma miłości.
Wyjść na slumsy, aby nieść Nadzieję tym, którzy stracili nadzieję.
Wyjść, aby przywracać wiarę tym, którzy już nie wierzą w ludzi i w Boga!
Wyjść, aby odnaleźć Brata!

Formy zaangażowania

Formy zaangażowania

W wolontariacie możesz się zaangażować na trzy sposoby:

http://wolontariat-misyjny.pl/wp-content/uploads/2017/01/przymierze-milosierdzia-18-360x240.jpg
MODLITWA

poprzez modlitwę za wolontariusza i za miejsce,
w które się udaje

http://wolontariat-misyjny.pl/wp-content/uploads/2017/01/przymierze-milosierdzia-brazylia-011-360x240.jpg
WSPARCIE FINANSOWE

poprzez wsparcie finansowe, które umożliwi wyjazd wolontariuszowi na misje.

http://wolontariat-misyjny.pl/wp-content/uploads/2017/01/misja-w-brazylii-5-360x240.jpg
ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM
Kto może być wolontariuszem?
http://wolontariat-misyjny.pl/wp-content/uploads/2017/01/InteractiveStock-69122-L-450x450.jpg

Gdzie możesz wyjechać?

 • Ameryka Południowa: Brazylia
 • Afryka: Mozambik
 • Europa Wschodnia: Ukraina

Wolontariat wysyła osoby do trzech typów domów,
które są określane jako trzy twarze wspólnoty Przymierza Miłosierdzia. Są nimi:

Dom Nazaret: "Z" Ubogimi
http://wolontariat-misyjny.pl/wp-content/uploads/2017/01/com-os-pobres-330x140.png

Członkowie żyją wspólnie z tymi, których nazywamy “Synami Przymierza”: braćmi opuszczonymi, byłymi mieszkańcami ulicy, sierotami, ludźmi z tzw. marginesu, byłymi więźniami, “owcami pogubionymi”, których szukamy we wszelkich “przepaściach” świata z tą samą pasją Dobrego Pasterza (Łk 15,4-7).

Misją tego domu jest zawiązanie na nowo zerwanych więzów ze społeczeństwem i własną rodziną, prowadząc tych braci do pełnego włączenia się i uczestnictwa w społeczeństwie.

Dom Wieczernik: "Dla" Ubogich
http://wolontariat-misyjny.pl/wp-content/uploads/2017/01/para-os-pobres-330x150.png

Formą wypełnienia ducha ubóstwa jest prowadzenie umiarkowanego materialnie życia; powołani są do tego by głosić, ewangelizować. Domy – Wieczerniki – są jakoby spoiwem między biednymi i bogatymi, są harmonijne, tak aby w umiarkowaniu, biedni i bogaci mogli się czuć dobrze przyjęci, a bogaci mogli znaleźć w domu i w komunii z biednymi ukryty skarb Ewangelii (Mt 13,44).

Misją domu jest nieustająca praca dla biednych, tak aby wszyscy mogli doświadczyć jedności we wspólnej komunii, jako nowe Zesłanie Ducha Świętego Miłosierdzia Bożego.

Dom Betlejem: "Tak jak" Ubodzy
http://wolontariat-misyjny.pl/wp-content/uploads/2017/01/como-os-pobres-330x140.png

Wezwani by ogłaszać Miłosierdzie w radykalnej bliskości i łączności pośród najbiedniejszych materialnie, członkowie Domu Betlejem stają się tacy jak ubodzy. Zanoszą Dobrą Nowinę (Łk 7,22) najuboższym z ubogich (Łk 6,20-22) i przez to stają się pośrednikami narodzenia Jezusa pośród nich, tak jak to się stało historycznie w Betlejem.

Cechą duszy tego domu jest tajemnica „kenosis”, „wcielenia”; przyjęcie wszelkich warunków sługi, który staje się we wszystkim podobny do biednych; w słabości, w kulturze, w pracy (Flp 2,6-11).

Do braci fraterni Betlejem, kierują się członkowie ruchu, którzy pragną żyć tym duchem przylgnięcia oraz jednoczą się tam wszystkie osoby chcące doświadczyć tego zobowiązania, choćby przez którki czas.

Domy te znajdują się na favelach w Sao Paulo oraz Rio de Janerio.


http://wolontariat-misyjny.pl/wp-content/uploads/2017/01/IMG_3281-350x500.jpg

 

"Pasjonujące doświadczenie dla młodego człowieka: móc oddać w ten sposób rok swojego młodego życia dla Boga albo raczej otrzymać go od Niego jako niesamowity dar. To służba misyjna o wiele pilniejsza niż służba wojskowa. Nowicjat na całe życie, pozwalający tak mocno zakorzenić się w Bogu, że żadna późniejsza burza nie jest nas wstanie od Niego oderwać. Uczynić z tego roku przełomu rok światła - by mieć jasność co do swojego życia. Każdy młody chrześcijanin powinnien przeżyć podobne doświadczenie."

Daniel Ange

Formy pracy na placówkach misyjnych:
 • praca z dziećmi,
 • z osobami uzależnionymi,
 • z emigrantami,
 • z ludzmi ulicy,
 • z chorymi,
 • osobami starszymi,
 • realizacja projektów.
Formy ewangelizacji:
 • śwadectwo życia,
 • sztuka: taniec, muzyka, teatr,
 • zabawa z dziećmi,
 • głoszenie,
 • itp.
Wymagane do wyjazdu:
 • znajomość języka,
 • uczestnictwo w spotkaniach ogólnopolskich (pierwszy weekend miesiąca),
 • pokrycie kosztów wyjazdu,
 • zaangażowanie w Polsce.


Kontakt

Więcej informacji udzielają:
Misjonarka Livia Costa, Gosia Karłyk

Dom Misyjny Wspólnoty Przymierza Miłosierdzia
ul. Pokrzywno 2
61-315 Poznań

tel. 513 651 743 (Livia)